Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuws

 Foto’s nemen tijdens een eerste orthodontieconsult

08/07/2024

Beste leden,

Volgens het RIZIV mag een consultatie geen technische handeling inhouden. Zelfs het nemen van eenvoudige extra-en/of intra-orale digitale foto’s wordt beschouwd als een zogenaamde technische akte en is dus niet toegestaan in combinatie met een vergoedbare consultatie. Voor het maken van een radiografie wordt een uitzondering gemaakt, omdat deze helpt de diagnose te vormen.

Deze regel geldt ook voor consultaties in de algemene tandheelkunde en parodontologie.

Een consultatie kan wel gelijktijdig met het nemen van röntgenfoto’s (die een hulpmiddel zijn bij het stellen van de diagnose) maar niet samen met het nemen van foto’s.

Als u standaard foto’s maakt tijdens de eerste afspraak adviseren wij u om code 305830 (orthodontisch advies met verslag) te gebruiken. Code 305830 kan wel worden gebruikt samen met het nemen van foto’s.

Voor volwassen patiënten geldt ofwel dat u een echte consultatie uitvoert (301092) zonder digitale foto’s te maken, ofwel dat u foto’s maakt tijdens de afspraak en geen vergoedbare consultatie attesteert (301092). Als u foto’s maakt tijdens de afspraak moet de volwassen patiënt de volledige consultatie betalen zonder enige terugbetaling van het RIZIV.

Dit is een herinnering aan regelgeving die altijd van kracht is geweest met betrekking tot de gebruiksregels van een consultatie.

 

Vriendelijke groeten

Het bestuur

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN