Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Sars Covid-19

Vanaf 4 mei kan de ambulante zorgverstrekking in privé praktijken opnieuw opgestart worden. Dit met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om infectie en kruisinfectie te voorkomen. Adviezen in functie van aanpassingen voor uw praktijk en uw praktijkwerking kon u reeds terugvinden in het protocol. De officiële richtlijnen werden vandaag kenbaar gemaakt in bijgevoegd advies van Sciensano.

Wij herinneren eraan dat elke behandeling risico’s met zich mee kan meebrengen. Een goede triage van uw patiënten is dus zeer belangrijk. Niet elke behandeling is even dringend/noodzakelijk. Het is dus aan te bevelen ook op dat vlak zijn patiënten actief te selecteren. Iedere zorgverstrekker moet dus voor elke behandeling een goede afweging maken tussen noodzaak en bijhorend risico. De Raad van Tandheelkunde gaf haar advies en Risk Management Group deed een schrijven hierover op 30 april. (zie bijlagen)

Het blijft ook steeds de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener om de zorgnood in te schatten en de behandeling uit te voeren conform de geldende regels van social distancing en hygiënevoorwaarden zodat ieders gezondheid gewaarborgd wordt. De verdere evolutie van de pandemie zal bepalen of deze heropstart verder gezet kan worden of eventueel beperkende maatregelen terug ingevoerd zullen worden.


ADVIES orthodontische en parodontale praktijkvoering m.b.t. COVID-19 15 MAART 2020

Beste collega,
Graag formuleren we een advies voor de orthodontische en paro-praktijken gebaseerd op aanbevelingen van de overheid en wetenschappelijke literatuur. 

Download PDF

 


COMMUNICATIE OVER ADVIES 9577 VAN 16 MAART 2020 VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN AANBEVELINGEN VAN DE RISK ASSESSMENT GROUP OVER HET GEBRUIK VAN MONDMASKERS

Beste leden,
In bijlage vindt u een communicatie over advies 9577 van 16 maart 2020 van de Hoge Gezondheidsraad en aanbevelingen van de Risk Assessment Group over het gebruik van mondmaskers. We vragen u om deze informatie door te geven aan uw netwerken. Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen, wij danken u om dit door te geven. Samen met onze directeur-generaal Pedro Facon verzekeren wij u van onze steun en erkenning voor het geweldige werk dat u elke dag doet.
Met vriendelijke groet,
PS: Voor leden die in meerdere raden en commissies zitten, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de meerdere e-mails die u zal ontvangen.


PROCEDURE VOOR DE AMBULANTE ZORGVERSTREKKING IN EEN PRIVÉ PRAKTIJK

Beste leden,
In bijlage vindt u de procédure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk. We vragen u om deze informatie door te geven aan uw netwerken. Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen, wij danken u om dit door te geven. Samen met onze directeur-generaal Pedro Facon verzekeren wij u van onze steun en erkenning voor het geweldige werk dat u elke dag doet.
Met vriendelijke groet,
PS: Voor leden die in meerdere raden en commissies zitten, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de meerdere e-mails die u zal ontvangen.

Steunmaatregelen

Beste Collega

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie. De overheid heeft ondertussen een aantal maatregelen uitgewerkt en hulpprocedures versoepeld die u kunnen helpen. De overheid werkt evenwel constant aan nieuwe maatregelen en verfijningen, dus hou ook de mediaberichten en onze website hieromtrent in de gaten. 

Ook wij kunnen een vervangingsinkomen aanvragen aan ons sociaal verzekeringsfonds. 

Als bijlage vindt u een overzicht van de steunmaatregelen betreffende het coronavirus.  Dit document werd met de grootste voorzichtigheid samengesteld op basis van de meest actuele gegevens bekend gemaakt door de diverse overheden tot 18 maart 2020.  De weergegeven teksten zijn bijgevolg onder alle voorbehoud van mogelijke toekomstige (wettelijke) wijzigingen, aanvullingen, verduidelijkingen, … van de diverse overheden.  Gelieve er ook rekening mee te houden dat een aantal maatregelen reeds gecommuniceerd werden in de media en op verschillende websites, maar dat er op heden effectieve wettelijke besluiten (wetten, decreten, richtlijnen…) ontbreken.  We adviseren u in ieder geval om de diverse media alsook de diverse overheidswebsites waarnaar we verwezen hebben regelmatig na te kijken op eventuele updates. 

U zal begrijpen dat ook wij momenteel  e-mails en telefoontjes krijgen.  Wij danken u alvast voor uw begrip mocht het de komende dagen en weken wat langer duren vooraleer u een antwoord op uw e-mail en/of telefoontje krijgt.  Huidige e-mail met steunmaatregelen kan u alvast helpen met het aanvragen ervan, indien specifiek van toepassing op uw situatie.  Gelieve alvast rechtstreeks uw dossierbeheerder bij uw sociaal secretariaat (attentia bv) of uw sociaal verzekeringsfonds te contacteren (best via e-mail) met betrekking tot de specifieke sociaalrechtelijke steunmaatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel zeker niet ons te contacteren. 

Vriendelijke groet,

Interessante websites

Vijf signalen van covid-19 phishing.
Wees op uw hoede !

  1. Link naar kaart met besmette gebieden
  2. Link naar een nepregering of nepoverheidsinstantie die gelijkt op echte link
  3. Link naar een overheidsinstantie met een legitieme naam maar nep hyperlink
  4. Een waarschuwing om een document met covid-19 te downloaden
  5. Een link naar een ziekenhuis of andere zorginstelling.

Ernstige bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's) zijn gemeld bij patiënten met COVID19, We herinneren u eraan dat de behandeling van koorts of pijn in het kader van COVID19 of een andere respiratoire virale aandoeningen gebaseerd is op paracetamol, zonder de dosis van 60 mg / kg / dag en 3 g / dag te overschrijden. NSAID's moeten worden verboden. Omgekeerd mogen patiënten die corticosteroïden of andere immunosuppressiva gebruiken voor een chronische pathologie hun behandeling niet onderbreken, tenzij anders geadviseerd door de arts die hen volgt voor deze pathologie. Deze aanbeveling moet op grote schaal worden verspreid onder alle gezondheidswerkers .

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN