Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Beheersing van SARS-COV-2 infecties voor de tandartspraktijk

22/05/2020

Er is momenteel lokale transmissie van SARS-CoV-2 in België. Dat betekent dat het niet meer mogelijk is om risicogroepen te identificeren op basis van voorgaande reizen. De overheid heeft dus maximaal ingezet op physical distancing. Het SARS-CoV-2 virus wordt hoofdzakelijk overgedragen door druppeltjes tijdens dichte contacten van minder dan 1,5 m (hoesten, niezen, ademen, praten, zingen) en bij de besmetting via oppervlakken en een slechte handhygiëne. Er is een mogelijke overdracht door asymptomatische personen.

Algemene opmerking

Alleen belangrijke of specifieke elementen zullen worden opgenomen in deze specifieke procedure voor de tandheelkundige praktijk. 
De procedure "COVID-19 - Procedure voor ambulante zorgen in een privépraktijk" is de basis van de aanbevelingen die ook door tandartsen moeten worden gevolgd. Deze is beschikbaar via de volgende link: 
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID19_procedure_out%20patients_NL.pdf  

Het advies HGR 8363 - Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening " is beschikbaar op: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-8363-tandheelkundige-zorgverlening 

Er wordt eveneens herinnerd aan de modaliteiten van de heropstart van de niet-essentiële activiteiten in het kader van de ambulante zorgverstrekking in een privé-praktijk beschikbaar op: https://www.health.bel-gium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/brief_covid-19_heropstart_ambu-lante_zorgverstrekking_prive-praktijk_30042020.pdf. Hierin wordt beschreven dat “De zorgverstrekker altijd verantwoordelijk is voor de beoordeling van de individuele situatie van elke patiënt en voorrang zal geven aan de patiënten waarvan de zorg het meest acuut is.” Er wordt eveneens verwezen naar een oriênterend kader opgesteld door de Raad voor Tandheelkunde dat beschikbaar is hier: https://overlegorga-nen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/covid-19-tabel-van-de-heropstart-van-de-activiteiten 

Zie bijlagen

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN