Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Werkgroep - Corona

04/04/2020

Beste Collegae, Beste Leden,

 Er zijn een aantal vragen die nog geen antwoord hebben… (Elkeen van ons stelt zich in deze periode een heleboel vragen…)

  1. Wanneer gaan we terug opstarten?
  2. Hoe gaan we terug mogen opstarten?
  3. Waar vinden we de nodige beschermingsmiddelen zodat we veilig voor onze patiënten en onszelf kunnen werken?
  4. Hoe kunnen we de continuïteit van zorgen waarborgen zodat we ook juridisch niet in de problemen komen?
  5. We komen in de problemen met de opgelegde termijnen voor riziv-attesteringen. Hoe wordt dit opgelost?
  6. Welke juridische implicaties brengt dit alles met zich mee?

Dankzij de werkgroep Corona die opgericht werd, hebben we een aantal enthousiaste leden die mee hun schouders zetten onder het zoeken naar antwoorden op al deze vragen. We zijn heel dankbaar voor hun inzet en harde werk.

Er wordt oa. gewerkt aan een protocol dat onze heropstart vorm zal kunnen geven. We zoeken naar de correcte werkwijze en triage van onze behandelingen tijdens de huidige strikte maatregelen en bij een graduele versoepeling van de maatregelen, rekening houdend met de individuele noden van een orthodontische behandeling (bepaalde apparatuur blijft actief doorwerken) en van de parodontale behandeling.

Dit protocol moet wetenschappelijk onderbouwd zijn en in overleg met de andere tandheelkundige beroepsverenigingen opgesteld worden. Dit zal ook worden voorgelegd aan de overheid, zodat we met een breed gedragen protocol terug aan de slag kunnen gaan.

Opnieuw starten met werken zal een aantal praktische zaken met zich meebrengen. Daarom ondernemen wij als beroepsvereniging actie om ons te informeren over hoe we betrouwbaar en betaalbaar beschermingsmateriaal kunnen verkrijgen. Wij zullen u hierover informeren als er concrete afspraken gemaakt kunnen worden. We raden aan om daarnaast ook naar de overheid kenbaar te maken wat uw individuele noden zijn via volgende link: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

In het kader van de problemen die zullen ontstaan betreffende de attesteringen, vragen we met aandrang om niet individueel met het RIZIV contact op te nemen. Het RIZIV verkiest een constructieve aanpak voor het hele beroep en kan momenteel niet op ieder individueel probleem een antwoord geven. De BUOS heeft het RIZIV reeds geïnformeerd over de specifieke orthodontische attesteringsproblemen die zullen voorkomen.

Ook het juridische gewicht, van onze in het nauw gedreven verantwoordelijkheid wegens overmacht, wordt bij de gepaste partners aan de tand gevoeld.

We proberen u regelmatig te informeren over de vooruitgang in deze materie. De meest recente informatie kan u steeds terugvinden op www.buos.be.

Zoals reeds eerder aangegeven organiseert iedere orthodontist zijn eigen bereikbaarheid voor zijn patiënten tijdens de week, tijdens de weekendwacht orthodontie wordt telefonisch advies gegeven. Indien er een urgente tandheelkundige indicatie is, moet de patiënt naar zijn eigen tandarts verwezen worden. Indien geen eigen tandarts beschikbaar is, mag de patiënt verwezen worden naar het nummer van de algemene tandheelkundige wachtdienst: 0903 39969.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen de nodige oplossingen zullen vinden. Suggesties zijn steeds welkom. U kunt hiervoor ook de ideeënbus op www.buos.be gebruiken.

Het bestuur.

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN