Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Nationaal akkoord Tandartsen Ziekenfondsen

30/04/2020

Beste leden

Wij kunnen U melden dat het Nationaal Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen werd goedgekeurd met 60.44 %.
Het minimum werd dus net gehaald.
Er is wel een groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen zijn er 7 arrondissementen waar het quorum niet werd behaald en deze cijfergegevens worden nu geanalyseerd.

Het akkoord (indexatie, maximumtarieven, pseudocodes voor digitale OPG, …) gaat in voege op 7 mei.

Verder kunnen we U mededelen dat de Task management group FOD deze avond samenkomt en morgen een mededeling volgt over het al dan niet hervatten van de gefaseerde opstart na triage van de reguliere zorg.

De geplande webinar zal volgende week gehouden worden met meer concrete informatie.

We wensen jullie een rustige 1 mei!

Het bestuur BUOS/BVP
BUDS

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN