Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Heropstart BUDS

25/04/2020

Beste collega’s,

Vermoedelijk hebben jullie allen gisteren avond onze eerste minister aan het woord gezien op de televisie. De toespraak was voor velen onder ons niet duidelijk. We mogen gradueel terug opstarten. In overleg met de verschillende tandheelkundige verenigingen, kwamen we als BUDS  tot volgende aanbevelingen. Voor alle duidelijkheid de BUDS is de groepering van de BUOS en de Belgische Vereniging voor Parodontologie. Dit initiatief werd opgestart met een intentieverklaring tot samenwerking in 2019 en werd bekrachtigd op beide algemene vergaderingen voor verdere ontwikkeling.

Een opstart is maar mogelijk, mist in achtneming van de voorwaarden van social distancing op de werkvloer, het toepassen van instructies naar praktijkaanpassing en praktijkwerking en gebruik van de correcte persoonlijke beschermingsmaatregelen, reeds aangegeven in het protocol voor heropstart (zie bijlage). Dit om onze patiënten, ons personeel en onszelf te beschermen.

We voorzien een gefaseerde opstart, op dit moment vanaf 4 mei. Hiervoor maken we gebruik van het door u gekende schema:

Bekijk hier het volledig artikel

 

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN