Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Heropstart van de orthodontie en paropraktijken

13/04/2020

Beste Leden,

Om de heropstart van de orthodontie en paropraktijken voor te bereiden, werd een werkgroep Corona van de BBNO opgericht. Deze werkgroep heeft de voorbije 2 weken naarstig gewerkt om een protocol samen te stellen om u te helpen bij de heropstart van uw praktijk.

De nodige informatie werd samengebracht, in de mate van het mogelijke wetenschappelijk onderbouwd en adviezen werden geformuleerd.
Deze adviezen werden overgebracht naar de overheid en we wachten in spanning hun antwoord af, dat zal bepalen op welke manier en wanneer dit protocol in voege zal treden. Van zodra meer informatie beschikbaar is, zullen we u opnieuw informeren.

Op dit moment trachten we groepsaankopen te organiseren voor het aanschaffen van het nodige beschermingsmateriaal. De nodige contacten worden hiervoor gelegd en u ontvangt later meer informatie hierover.

Zoals u waarschijnlijk weet, is het aanbod aan goede FFP2-maskers en schorten/overalls zeer beperkt. Informatie over het hergebruik van materialen is zeer tegenstrijdig. In afwachting van duidelijkere richtlijnen, raden we aan om gebruikte FFP2-maskers individueel te bewaren in een gesloten enveloppe of doos voor eventueel later hergebruik.
 
Wij wensen u veel leesplezier en succes met het doorvoeren van deze aanpassingen in uw toekomstige werking.

Bijlagen:

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN