Belgian Union of
Orthodontic
Specialists

Belgian Society of
Periodontology

BUDS

Belgian Union of Dental Specialists

Nieuwsartikel

Huidige regelgeving ivm stralingsbescherming

06/05/2022

 

1/ De exploitant dient in het bezit te zijn van een oprichtings- en exploitatievergunning. Elke wijziging (vb intern verplaatsen toestel) dient te worden aangegeven aan het FANC. De exploitant dient een geactualiseerde inventaris te hebben van de aanwezige toestellen.

2/ De installatie dient te worden opgeleverd (ook na een interne verplaatsing van het toestel bijvoorbeeld) dmv bezoek van een erkend deskundige (Controlatom, Vinçotte, …). Zowel de ‘fysische controle’ als deze van ‘medische stralingsfysica’ zal gebeuren.

De exploitant is verantwoordelijk voor het overmaken van de bevestiging van oplevering, geleverd door de erkend deskundige, aan het FANC. (via standaardformulier op de website FANC)

3/Elke praktijk dient een Interne Dienst voor Fysische Controle (IDFC) te organiseren:

Er dient een verantwoordelijke aangesteld te worden van deze dienst die coördinatie en organisatie van de Fysische Controle op zich neemt.

Er dient een Agent voor Stralingsbescherming aangeduid te worden, 1 per praktijk. Deze Agent MOET een werknemer zijn, mag geen zelfstandige zijn. (Mits voldoende opgeleid, zie verder). In geval de exploitant 1 praktijk heeft, kan exploitant het hoofd van IDFC zijn en Agent voor de Stralingsbescherming. De taken van deze Agent bestaan uit toezicht en naleving van maatregelen, onregelmatigheden rapporteren aan diensthoofd, controle en goede werking

Contract met een Erkend Deskundige in de FC (Controlatom, Vinçotte, …)

Men dient te beschikken over de lijst van taken evenals de algemene organisatie van de IDFC, telkens goedgekeurd door een erkend deskundige en exploitant

Men dient te beschikken over een RISICOANALYSE, deze identificeert de risico’s voor de werknemers en zet eveneens het programma op voor dosimetrisch toezicht.

4/ De leden van de IDFC moeten een initiële opleiding van 8u gevolgd hebben, tandheelkundigen zijn hiervan vrijgesteld. Verder dient elk lid zich jaarlijks 1 uur bij te scholen. Aanwezigheid tijdens de Fysische Controle telt eveneens als jaarlijkse bijscholing.

ADVIES:

Volgende documenten kunnen best in een papieren of digitale map in de praktijk bijgehouden worden:

 • Vergunning FANC (practicus volgt een permanente vorming van 3u per 5 jaar, cfr accreditering RIZIV)

 • Verslagen en oplevering van de Erkende Instantie (Controlatom, Vinçotte, …)

 • Verslagen van de jaarlijkse bezoeken van de deskundige

 • Opleidingscertificaten

 • Risicoanalyse

 • Werkprocedures in geval van ongeval …

Conclusie: Er dient te worden voldaan aan een aantal regelgevingen van het FANC. Er kan beroep gedaan worden op de Erkende controle Instantie, die met uw praktijk verbonden is, om u in orde te stellen. Eerstdaags zal het FANC ook werk maken van een ‘flowchart’ die kan bijdragen om dit te realiseren. Dit zal dan ook op de website van het FANC terug te vinden zijn.

 

Een aantal toelichtingen ivm regelgeving stralingsbescherming:

* Practicus:

 • dient een registratie te doen 3 maand voor aanvang activiteiten in België

 • Volgt een permanente vorming van 3u op 5 jaar

* Gemachtigde:

= de persoon aan wie de practicus de praktische aspecten van medisch-radiologische handelingen kan delegeren

 • Dient een opleiding van 15u stralingsbescherming te volgen (voor CBCT dient nog extra opleiding gevolgd te worden), zit reeds in de opleiding bachelor van de Mondhygiënist

 • Een permanente vorming van 3u per 5 jaar

 • Geen vergunning of registratie

 

Voor de praktijken die over een CBCT beschikken is ook nog een Interne Dienst Stralings Bescherming noodzakelijk.

Nota: deze wijziging ging reeds in op 01/01/2021

 

Het bestuur

 

 

 

 Meer nieuws

De website van BUOS maakt gebruik van cookies.    Meer info   AANVAARDEN